Monday , 11 December 2017

Cupa Romaniei

CONSTITUTIA ROMANIEI Republicata

CONSTITUTIA ROMANIEI *** Republicata EMITENT: ADUNAREA CONSTITUANTĂ PUBLICATĂ IN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 31 octombrie 2003

Read More »

CONSTITUTIA ROM NIEI Becreferendum2007vu

CONSTITUTIA ROMÂNIEI *** Republicata EMITENT: ADUNAREA CONSTITUANTA PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 767 din 31 octombrie 2003

Read More »

2 MONITORUL OFICIAL AL ROM NIEI

LEGI ȘI DECRETE PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAMILOR SENATUL LEGE-CADRU privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Read More »

EMITENT PARLAMENTUL ROM NIEI Mmuncii

LEGE Nr. 272 din 21 iunie 2004 *** Republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Read More »

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROM NIEI

UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European GUVERNUL ROMÂNIEI Ministerul Administraţiei şi Internelor Inovaţie în Administraţie Programul Operaţional

Read More »

POPULA IA ROM NIEI PE

Populaţia României pe localităţi la 1 ianuarie 2016 9 Populaţia României după domiciliu, la 1 ianuarie 2016, s-a calculat pe baza populaţiei cu domiciliul în

Read More »

Bugetare EMITENT GUVERNUL ROM NIEI

2 vechime în învăţământ şi gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă din unitatea/instituţia de învăţământ respectivă sau, după caz,

Read More »

PARLAMENTUL ROM NIEI L E

2. Art. 3. - (1) Teritoriul vamal al României cuprinde teritoriul statului . român, delimitat de frontiera de stat a României, precum şi marea

Read More »

STUDIU PRIVIND EVALUAREA POTEN IALULUI

1 studiu privind evaluarea potenŢialului energetic actual al surselor regenerabile de energie În romania (solar, vÂnt, biomasĂ, microhidro, geotermie ...

Read More »

EMITENT PARLAMENTUL ROM NIEI Mmuncii

LEGE Nr. 292 din 20 decembrie 2011 Legea asistenţei sociale EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 20 decembrie 2011

Read More »