Wednesday , 22 November 2017

Bursa Locurilor De Munca

205 Bucuresti Anofm Ro

ANEXA 1B (Anexa nr. 1B la normele metodologice) COMUNICARE privind ocuparea locurilor de muncă de clarate vacante A. Date de identificare ale angajatorului:

Read More »

Locuri De Munc Vacante La

Locuri de muncă vacante la data: 14-07-2017 Denumire loc de muncă Cod COR Nr. locuri vacante Nr. locuri nou create Durata încadrarii Număr luni Județ Tip ...

Read More »

HOT R RE Ministerul S

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă,a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporurilor pentru condiţii de ...

Read More »

Tarife Site 2017 Hotel Cocor

COCOR SPA HOTEL 4* NEPTUN - OLIMP Tarife cazare – turism individual 2017 Tarifele sunt exprimate in lei/noapte/camera Tarifele de cazare includ TVA si:

Read More »

SEMNALIZAREA DE SECURITATE I SAU

ministerul muncii, familiei, protecŢiei sociale Şi persoanelor vÂrstnice institutul naŢional de cercetare-dezvoltare pentru protecŢia muncii “alexandru ...

Read More »

CERERE Primariasector1 Ro

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1 Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București Tel: 021 319 32 63 (Centrala ADP S1); 021 319 32 53 ...

Read More »

ADMITEREA Mai Gov Ro

4 FACULTATEA DE JANDARMI pregăteşte ofiţeri de jandarmi, conform locurilor aprobate anual la specializarea/ Programul de studii universitare de licenţă „Ordine ...

Read More »

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE I TIIN

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI Admiterea 2017 LICENŢĂ / MASTER Adresa: Str. Sindicatelor nr. 7, telefon: 0264-405300/5905

Read More »

UNITATEA C U I Cod

UNITATEA _____ C.U.I. _____/Cod fiscal _____ Adresa _____ Telefon _____ Nr. _____/Data _____ A D E V E R I N T A

Read More »

Instalator Instala Ii Tehnico Sanitare

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 suport de curs Instalator instalaţii

Read More »