Wednesday , 18 October 2017

Życzenia Dla Nauczyciela

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III

3 SŁABO (S) UCZEŃ: samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wyszukuje we wskazanym tekście potrzebne informacje stara się słuchać wypowiedzi

Read More »

SCENARIUSZ AKADEMII Z OKAZJI DNIA

I zaśpiewać ładnie Proszę się nie gniewać, Gdy nam źle wypadnie. PIOSENKA „ Wyśpiewać dziś chcemy Wam życzenia” Konferansjer 1: Prosimy by jako pierwsi ...

Read More »

SCENARIUSZ DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 11 10 2012 R

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU SCENARIUSZ DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 11. 10. 2012 r. godz. 10:0 „Nauczycielom ...

Read More »

Scenariusz Uroczysto Ci Pt Dzie

3 serce dla taty ( dzieci wycięły odrysowane od szablonu serce, a potem wykleiły kuleczkami z bibuły ); 4. Portrety jednego z rodziców i przypięte do nich ...

Read More »

WEWN TRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNI

2 Wewn ątrzszkolny System Oceniania uczniów został opracowany zgodnie z Ustaw ą o systemie oświaty z dnia 7 wrze śnia 1991r.

Read More »

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH

3 Zachowuje odpowiedni do charakteru pracy styl wypowiedzi - swobodny, barwny, kwiecisty, obrazowy. Posługuje się wyszukanym, bogatym słownictwem; swobodnie ...

Read More »

Program W Asny Zaj Wyr

2 WSTĘP Program zajęć wyrównywania wiedzy z języka polskiego przeznaczony jest dla uczniów klasy piątej Szkoły Podstawowej w Kocku. Powstał jako

Read More »

NACOBEZU Dla Klas I III

NACOBEZU dla klas I-III EDUKACJA POLONISTYCZNA GŁOŚNE CZYTANIE KLASA I Potrafisz czytać tekst zdaniami powoli i wyraźnie Wszystkie wyrazy w zdaniu czytasz ...

Read More »

Nauczycielom Dzi Profesor Pl

Recytacja I (dziewczyna ubrana uroczyście) KWIATY DLA NAUCZYCIELI Tyle jest zagadek na szerokiej ziemi, żeciągle pytamy: „dlaczego” i „po co?”

Read More »

Przedmiotowy System Oceniania Z J

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne są zgodne z podstawą programową oraz programem

Read More »